Ducla trading d.o.o.
Batajnički drum 299, 11 080 Zemun

+381 11 7870-630
office@ducla.rs

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

22.05.2019.

Zahvaljujući usmerenosti na kvalitet i najviše standarde u svakom segmentu poslovanja naša kompanija je dobila i sertikat ISO 22000: 2005 - za uspostavljanje i uspešnu primenu “Sistema menadžmenta bezbednošću hrane”.