Ducla trading d.o.o.
Batajnički drum 299, 11 080 Zemun

+381 11 7870-630
office@ducla.rs

HACCP sertifikat

HACCP sertifikat
Nov 05. 2014

Kompanija Ducla Trading poseduje ovlašćeni sertifikat za uspostavljeni sistem HACCP