Ducla trading d.o.o.
Batajnički drum 299, 11 080 Zemun

+381 11 7870-630
office@ducla.rs

Mardešić

 

Mardešić kvalitet.

Fabrika “Mardešić” nastala je 1905. godine, a sa proizvodnjom ribe započinje 1907. godine. Obzirom da je locirana na Dugom otoku, u mestu Sali, više od 100 godina fabrika Mardešić d.o.o. se bavi proizvodnjom ribljih prerađevina na bazi srdele u konzervi, što ujedno predstavlja osnovni proizvod ove fabrike.

Food and Agriculture Organization

Sitne plave ribe u Jadranskom moru ima najviše. Prema statistikama FAO-a, godišnji ulov sitne plave ribe u Hrvatskom delu Jadrana kreće se između 5-8% u odnosu na raspoloživu biomasu, a i ribarska flota za ulov sitne plave ribe je značajna i u nju se najviše ulaže. Morsko ribarstvo danas zauzima važno mesto u svetskoj proizvodnji hrane. Zahvaljujući primeni znanja, tehnike i tehnologijee iskorištavanje morskih organizama za potrebe prehrane ljudi nije više niti vremenski niti prostorno ograničeno, što daje velike mogućnosti u eksploataciji ovog resursa.

DankaD BIO Organic fruit bar apple and banana
 

Masne kiseline

Promenom načina života menja se način prehrane stanovništva. Sve je manja potreba organizma za izvorima energije s mnogo masti i ugljenih hidrata. Životne namirnice bogate visoko vrednim belančevinama zauzimaju prvo mesto u ljudskoj prehrani. Jedna od takvih namirnica je sitna plava riba. Najveća vrednost ribe je u sastavu belančevina, masnih kiselina (omega – 3 – masne kiseline u srdeli), vitamina, minerala i mikroelemenata. Nadalje, visok stepen čistoće Jadranskog mora, daje ribi, koja opstaje u ovom ambijentu, apsolutne karakteristike ekološki vredne hrane.

Masne kiseline
 

Kontrola

U “Mardešiću” se svaki dan provodi temeljna selekcija ribe i pažljiva kontrola, od metoda ulova do skladištenja. Rukovodioci proizvodnje strogo nadziru postupak prerade ribe kroz sve faze, od odabira i ulova do pakovanja. Sve se uredno nadgleda i podilazi proveri prema HACCP standardu kako bi se garantovali isključivo visoko kvalitetni proizvodi.

Sardina

 

Sardina

Sardine “Mardešić “su pripremljene od svežih srdela, ulovljenih u Jadranskom moru koje okružuje Dugi otok. Ukusne su, bogate proteinima i siromašne zasićenim masnoćama. Sardine “Mardešić” su prirodni izvor omega-3 masnih kiselina. Preporučljivo je uključiti ih u svakodnevnu prehranu, posebno za osobe s povišenom količinom triglicerida u krvi. Iz svoje bogate ponude izdvajaju se Jadranska sardina u biljnom ulju i Jadranska sardina light.

 

 
Jadranska sardina u biljnom ulju

Jadranska sardina u biljnom ulju

Proizvodi se od sveže ulovljene ili sveže zamrznute jadranske srdele. Fabrički ili ručno se seče i čisti od nejestivih delova, zatim se kuva na pari. Preliva se biljnim uljem, limenka se hermetički zatvara i sterilizuje toplotom. Ne sadrži nikakve konzervanse niti aditive. Izvrstan je izvor omega3 masnih kiselina.

 
Jadranska sardina light

Jadranska sardina light

Proizvodi se potpuno jednako kao sardina u biljnom ulju, dakle seče, kuva na pari, te hermetički zatvara i sterilizuje toplotu, ali se ne dodaje biljno ulje radi manje kaloričnosti. Zadržava vredna nutritivna svojstva, uz smanjeni unos kalorija. Ne sadrži aditive ni konzervanse.